Luminis Knowledge Cockpit

Van informatie naar kennis

Meer informatie

Knowledge Cockpit

Wat biedt het?

 • Relevantie

  De gebruiker vindt alleen kennis die relevant is voor hem en zijn bedrijf. Oftewel, de gebruiker vindt informatie binnen zijn of haar specifieke context.

 • Kwaliteit

  De gebruiker vindt kennis die juist, volledig en actueel is. Een betere kwaliteit van informatie door slim zoeken en intelligent filteren.

 • Compleet

  De gebruiker vindt ook kennis die op besloten websites staat. De oplossing voor het doorzoeken, vinden en presenteren van alle relevante informatie.

 • Samenhang

  De gebruiker vindt kennis gerelateerd aan de gezochte informatie door middel van zinvolle verbanden tussen de verschillende informatiebronnen.

Knowledge Cockpit

Hoe werkt het?

 • Informatie wordt kennis

  Knowledge Cockpit is zelflerend. Eerdere zoekopdrachten en een gebruikersprofiel bepalen de juiste context van de vraag en het gewenste resultaat.

  Lees meer

 • Alle bronnen ontsloten

  Knowledge Cockpit ontsluit een veelheid aan bronnen. Intern, extern; gestructureerd en ongestructureerd; geautoriseerd en ongeautoriseerd.

  Lees meer

 • Optimaal kennisnetwerk

  Een kennisnetwerk legt zinvolle verbanden tussen de bronnen en de informatie in die bronnen.

  Lees meer

 • What's in it for you?

  Knowledge Cockpit zorgt ervoor dat relevante informatie voor de juiste persoon op een snelle en effectieve manier beschikbaar wordt.

  Lees meer

 • Informatie wordt kennis

  De juiste informatie, dat kan voor iedereen iets anders inhouden. De context van de zoekvraag is doorslaggevend, de sleutel in het zoekproces!

  Knowledge Cockpit is zelflerend en kan op basis van een gebruikersprofiel en eerdere zoekopdrachten de juiste context van de vraag bepalen en de zoekresultaten daarop afstemmen.

  Hoe meer gebruik er van gemaakt wordt, des te beter de resultaten.

 • Alle bronnen ontsloten

  Het zoeken naar informatie gebeurt over alle relevante bronnen, waarbij vooraf bepaald wordt wie welke data uit welke bron kan en mag halen. Hierdoor worden vooraf al bronnen geselecteerd die toegevoegde waarde en relevantie hebben.

  Hiermee ontsluit Knowledge Cockpit een veelheid aan datavormen, gestructureerd en ongestructureerd, intern en extern, geautoriseerd en ongeautoriseerd.

  Visualisatie Knowledge Cockpit

 • Optimaal kennisnetwerk

  Door een zogenaamd kennisnetwerk worden zinvolle verbanden gelegd tussen de bronnen en de informatie daarin. De verbanden worden gelegd door een “semantisch” model en ontstaan door het zoekgedrag van gebruikers.

  Gebruik makend van een zoekresultaat kan door de gerelateerde informatie worden genavigeerd.

 • What's in it for you?

  Medewerkers, klanten, leden, kortom iedereen die voor hen relevante informatie op een snelle en effectieve manier moet vinden heeft voordeel bij het gebruik van Knowledge Cockpit.

  Uw medewerkers behalen tijdswinst en kunnen kwalitatief betere informatie vinden en gebruiken.

  Uw klanten hebben sneller de voor hen relevante informatie ter beschikking.

  Uw leden zijn goed geïnformeerd en gebruiken de voor hen relevante informatie.

  Knowledge Cockpit kan snel geïmplementeerd en gebruikt worden. Specifieke uitbreiding en personalisatie is maatwerk en kan gaandeweg worden ingericht.